Åbo stad presenterade planerna för bygget av två spårvagnslinjer  

Illustration om framtida spårvägen i Åbo, här framför stadens Science Park. Bild: Åbo stad, pressbild

Ordföranden för finländska hamnstaden Åbos kommunfullmäktige Minna Arve presenterade nyligen planerna för byggandet av den första fasen av två spårvagnslinjer.

De planerade två linjerna består av Science Park-rutten (Salutorget - Science Park - Varissuo) och hamnlinjen (Salutorget – rescentret vid järnvägsstationen - Slottsstaden- hamnen).

Science Park- och hamn-linjerna förbinder Åbos viktigaste projekt för stadsutveckling genom anknytningen till Science Park, utvecklingsprojekt i stadskärnan och till utvidgningen av Slottstaden.

Spårvagnsnätets realisering i form av ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som två spårvägslinjer, kan stödja och påskynda utvecklingen av dessa områden, som redan idag är under utveckling.  Dessa stadsdelar är välplacerade och de kommer att gynnas av en strukturerad kollektivtrafiklösning.

- Ytterligare studier som genomfördes under sommaren och hösten 2019 visade att en framgångsrik spårvagnslösning kan framkalla ekonomisk tillväxt inom Åbo-regionen. Science Park- och hamnlinjerna förbinder stadens viktigaste utvecklingsmål och skapar förutsättningar för en omfångsrik stadsutveckling, säger borgmästare Minna Arve.