Trafikverket planerar för ny stambana mellan Malmö och Stockholm

Planerar ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen. Foto: SJ

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Malmö och Stockholm. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Lund och Hässleholm och just nu pågår arbetet med att utreda en lämplig sträckning för den nya järnvägen. Nu bjuds berörda in till öppet hus för att få ta del av mer information om arbetet framåt.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Malmö och Stockholm är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare.

Nu pågår ett första samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Lund och Hässleholm. Under samrådstiden hålls öppna hus på fyra olika orter där berörda kommer ha möjlighet att ta del av mer information och ställa frågor kring projektet.