Tysklands Förbundsråd ger grönt ljus för bansträckan Bielefeld -Hannover

Hannovers centralstation besöks av cirka 250 000 resenärer om dagen, vilket gör Hannover Hbf till den sjätte mest trafikerade stationen i Tyskland. Foto: Wikimedia, kredit: Heidas

Viktiga tyska byggprojekt för tågtrafik ska genomföras snabbare i framtiden. Tysklands Förbundsråd beslutade detta nyligen och signalerade därmed grönt ljus för den nya ICE-förbindelsen mellan städerna Bielefeld och Hannover.

Tysklands Federala råd antog nyligen en lag i Berlin om att 13 utvalda stora transportprojekt kan officiellt godkännas av parlamentet Bundestag.

Detta anses kunna förkorta den normala, ofta långa planerings- och godkännandeprocessen. Samtidigt blev det klart att en ny höghastighetslinje med ICE-tåg kan öppnas mellan Hannover och Bielefeld.

Men det finns ännu instanser som inte vill ha förbindelsen. Delstaten Niedersachsen är emot en ny byggnad av linjen, som går genom två delstater. Niedersachsen skulle hellre utvidga den gamla järnvägsförbindelsen.

Det finns emellertid en rad andra projekt i delstaten Nordrhein-Westfalen. Förutom en ny järnväg från Hannover till Bielefeld, finns även en ny bansträcka från den nederländska gränsen via Kaldenkirchen och Viersen till Odenkirchen på den federala regeringens åtgärdslista.