Nobina tar uppdrag av Skånetrafiken

Skånetrafikens resenärer ska få uppdaterad information om trafiken. Foto: MultiQ/Arkivbild

Skånetrafiken ger Nobina i uppdrag att ansvara för all planerad tågersättningstrafik inom hela sitt Öresunds- och Pågatågssystem. Förutom att bussarna ska drivas av biodrivmedel eller förnybar el, ska resenärerna alltid få korrekt och uppdaterad information om trafiken i realtid. Nu kommer Nobina att samordna all planerad ersättningstrafik i det område där Skånetrafiken kör tåg. Hela Öresunds- och Pågatågssystemet omfattas, vilket innebär sex län, liksom enstaka sträckor i Danmark. Avtalet löper över sex år, med möjlighet till förlängning på två år.

– Skåne står inför många stora banarbeten för att rusta upp järnvägen. Genom detta avtal säkerställer vi att vi det går att resa även medan dessa pågår. Såväl punktligheten som antalet resande ökar stadigt, nu lägger vi extra kraft på att vara som bäst när det behövs som mest,, säger Linda Westman, affärschef på Skånetrafiken, och fortsätter:

Uppdraget innebär att Nobina ansvarar för att ersätta tågtrafiken vid planerade trafikavbrott, som exempelvis banarbeten eller mindre avstängningar. I Nobinas uppdrag ingår även ansvar för personal, fordon och övrig utrustning som krävs för att upprätthålla ersättningstrafiken.

Ett av kraven i upphandlingen är att fordonen till 100 procent ska drivas av biodrivmedel eller förnybar miljömärkt el. Ett annat är realtidsinformation så att Skånetrafikens resenärer alltid får korrekt, uppdaterad information om trafiken.