Projektbolag bildas för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo

Entimmeståget till Åbo skapar förutsättningar för snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och för närtrafik till Kyrkslätt, Lojo och Vichtis. Ett dubbelspår mellan Åbo och Salo gör det möjligt att sätta in fler tåg och bygga fler mötesplatser på sträckan och att införa närtrafik mellan städerna. Foto: VR

Finländska staten och kommunerna har träffat avtal om Finlandsbanan och så kallade Entimmeståget till Åbo.
Staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF).

Projektbolagens ansvar och uppgifter omfattar planeringen av spårprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

- Jag är mycket nöjd över att projektplaneringen nu kan inledas och över att så många kommuner har förbundit sig till projekten. Snabba spårförbindelser gör det lättare att pendla och dessa två projekt är absolut behövliga med tanke på övergången till en hållbar rörlighet. Tack vare överenskommelsen kan vi ansöka om EU-projektstöd redan i den ansökningsomgång som pågår fram till slutet av februari, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

- Fungerande kommunikationer är nödvändiga för en jämlik utveckling i hela landet. Jag är tacksam för att staten och kommunerna har nått samförstånd om beredningen av de stora banprojekten. Efter planeringsskedet står vi inför den största prövostenen, finansieringen. Vi behöver ett omfattande samarbete och nya finansieringskällor för att genomföra och finansiera projekten, säger finansminister Katri Kulmuni.

Förhandlingarna om aktieägaravtal för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo inleddes i november 2019 under ledning av kommunikationsministeriet. Målet var att bilda projektbolag i samarbete mellan staten och kommunerna. I förhandlingsgrupperna har utöver kommunikationsministeriet också medverkat kommuner, finansministeriet och Trafikledsverket. I förhandlingarna om Finlandsbanan deltog även Finavia. Nu har parterna nått samförstånd om innehållet i aktieägaravtalen, och förhandlingsresultatet har bekräftats genom förhandlingspromemorior.

Den nu träffade överenskommelsen har gjort det möjligt att ansöka om EU-stöd för båda projekten inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE. Utlysningen av FSE-stöd för transport 2019 öppnades den 16 oktober 2019.

Kommunikationsministeriet har dessutom inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen främjas i samarbete med aktörerna i regionen.
I projektbolagen medverkar sammanlagt 26 städer och kommuner.