SJ presenterar starkt resultat

SJ:s starka resultat öppnar för investeringar. Foto: SJ

SJ har haft ett framgångsrikt år och presenterar ett starkt resultat. För helåret 2019 blev resandeutvecklingen hela elva procent och under årets sista kvartal ökade resandet med tio procent. Många kunder värdesätter de många förbättringar som SJ gjort under flera år samt möjligheten att resa klimatsmart. Detta ledde till 34,3 miljoner sålda SJ-resor, en ökning med hela 2,5 miljoner resor jämfört med året innan.

Under året har framför allt affärsresandet ökat markant. Många affärsresenärer väljer tåget för att det är bekvämt och erbjuder användbar arbetstid under resan. Den totala resandeökningen innebär att rörelseresultatet för helåret uppgick till 772 miljoner kronor (468) och nettoomsättningen landade på 8 602 miljoner kronor (7 874).

Punktligheten för SJs tåg blev under 2019 den högsta sedan det branschgemensamma målet på 95 procents punktlighet fastställdes 2013. Sammantaget anlände nio av tio SJ-tåg inom fem minuter från utsatt tid under året.

– Vi har under flera år lagt stor kraft på att komma tillrätta med punktlighetsproblemen och det är väldigt roligt att vi nu ser effekterna av det. Och vi klarade detta trots den ökade trängseln på spåren - nu behöver vi helt enkelt mer järnvägskapacitet. Faktum är att vår punktlighet är avsevärt bättre än flygets på samtliga sträckor där vår trafik har konkurrens av inrikesflyget. Att vi under året har förbättrat vår punktlighet har påverkat kundnöjdheten på ett tydligt sätt, säger SJs vd Crister Fritzson.

Med årets starka resultat kunde SJ göra större satsningar under fjärde kvartalet, på exempelvis fortsatt utveckling av digitala tjänster som direkt gagnar våra resenärer.

– Under året har SJ kunnat besluta om ytterligare investeringar, bland annat i nya tåg, och med det här resultatet kan vi med god tillförsikt förbereda fordonssatsningar på totalt tolv miljarder kronor under de kommande åren. Det kommer att tillföra väldigt stor nytta för våra kunder, säger Crister Fritzson.