Japanska JR East lanserar nytt strömöverföringssystem för Shinkansen

JR West-tillverkat Shinkansen-tåg ur 500-serien med åtta vagnar på stationen i Himeji vid linjen till Kodama.Foto: Wikimedia, kredit: SRA

East Japan Railway Company (JR East) har offentliggjort detaljer om ett nytt, färdigt strömöverförings- och ledningssystem som nu kan installeras på delar av Shinkansen-tågets höghastighetssträckor i Tohoku och Joetsu från och med i 2020.

Det nya systemet använder två i stället för tre ledningar, vilket eliminerar den traditionella extra ledningstråden som finns i konventionell sammansatt luftledningsutrustning, och som används för höghastighetståget Shinkansen.

Det nya systemet ersätter också den konventionella galvaniserade ståltråden som hittills har använts för ledningstråden. Den ersätts med en extra stark, men lätt galvaniserad koppartråd.

JR East samarbetade med Japans järnvägs tekniska forskningsinstitut (RTRI) för att utveckla denna nya teknik. Enligt JR East kommer den nya tekniken att förbättra driftsäkerheten genom att antalet komponenter minskar och därmed reduceras även behovet av underhåll. Till detta bidrar även de nya robustare komponenterna.

Trots att det är lämpligt att behålla den befintliga 320 km/h-hastigheten, är det nya systemet också helt funktionsdugligt även vid hastigheter upp till 360 km/h.  Det beror på användning av extra motståndskraftiga kontakttråd av lätt material.

Den nya tekniken ökar spänningen i kontakttråden till 53,9 kN jämfört med 39,2 kN på en konventionell Shinkansen-linje. Den högre spännkraften garanterar att elströmmen genereras när strömavtagaren passerar längs kontaktråden och rör sig snabbare än tåget.

Det nya systemet testas under året på Tohoku Shinkansens 45 kilometer långa sträcka mellan Ueno och Omiya och längs ett 160 kilometer långt banavsnitt mellan Furukawa och Morioka. Installationen är också öronmärkt för 125 kilometer lång delsträcka för Joetsu Shinkansen från Omiya till Honjo Waseda.