Omgestaltningen av Düsseldorfs centralstation inleds

Torget Konrad-Adenauer- Platz är framför allt det som resenärerna ser först när de anländer till Düsseldorf. Illustration: Stadt Düsseldorf

Tyska storstaden Düsseldorf och Deutsche Bahn (DB) kommer att omgestalta stadens centralstation och göra dess omgivningar attraktivare för pendlare och andra resenärer.

Förverkligandet av denna officiella utvecklingsplan startar under hösten 2020 och lokalbefolkningens deltagande spelar i detta sammanhang en central roll. Fokus ligger på följande tre projektkomponenter. Stationens förgård, ett nytt höghus och stationsbyggnaden.

- Düsseldorf, DB Station & Service och tågoperatören Rheinbahn arbetar hand i hand i omformningen av stationsmiljön. Tillsammans kommer vi att göra centralstationen och dess omgivningar till en attraktiv stadsportal. Vi vill ge stationen en snygg entré i form av en samarbetsprocess med Düsseldorfs invånare, betonade stadens borgmästare Thomas Geisel nyligen.

Delstatshuvudstaden Düsseldorf var tidigare ansvarig för utvecklingen av Konrad-Adenauer-Platz.

I framtiden ska arealen delas upp i ett nordligt trafikområde och ett sydligt område. Torgets struktur förändras i nord-syd-riktning. Platsen flankeras av enskilda träd som bidrar till önskad orientering och dirigering. Samtidigt förbättras mobiliteten vid Konrad-Adenauer- Platz när det gäller tillgänglighet och säkerhet.  Kvalitén för de som vistas i området ökar markant. Under jorden byggs minst 1 500 nya parkeringsplatser för cyklar.