ÖBB Rail Cargo öppnar direkt linje mellan Lübeck och Verona

Direkt linje mellan Lübeck och Verona. En stor del av godset som transporteras via Lübeck kommer från Skandinavien, och kunderna kan nu dra nytta av sömlösa anslutningar över ÖBB-RCG:s internationella järnvägsnät. Karta: OBB

Den nya förbindelsen med dubbla spår mellan Verona och Lübeck kommer att lindra transittrafiken bland annat genom Tyskland och minska koldioxidutsläppen i Europa.

TransFER Verona-Lübeck, en service som erbjuds av ÖBB Rail Cargo Group (ÖBB-RCG), har meddelat att den kommer att öppna direktanslutning mellan Verona och Lübeck. Den nya förbindelsen kommer att förbinda norditalienska området med den tyska Hansastaden och den nordösteuropeiska regionen söder om Östersjön.

På grund av detta kunde ÖBB-RCG utöka omfattningen av sin service och stärka kombinerade transportmöjligheter mellan Italien och Nordtyskland längs de tillgängliga järnvägarna som förbinder stora och betydande städer.

Hamnen i Lübeck är Tysklands största Östersjöhamn och fungerar som ett centralt omlastningsnav som kopplar samman de ekonomiska centra i södra, centrala och norra Europa med den snabbt utvecklande Östersjöregionen.

Med den nya Verona-Lübeck-ruttens intermodala tågförbindelse som stimulerar en övergång från väg till järnväg, förväntas koldioxidutsläppen minska avsevärt på grund av överföring av gods till järnvägen.  Därmed minskar antalet lastbilar och buller på längs trafikled.

ÖBB-RCG-servicen är också avsedd att bidra till klimatskyddet. Den har en positiv inverkan när det gäller att begränsa den onda cirkeln av transittrafik som överbelastar tyska motorvägsnät och även Brenner-rutten.