SJ tillsätter ny vd

Madeleine Raukas blir ny tillförordnad vd för SJ. Foto: SJ

Madeleine Raukas går in i rollen som tillförordnad vd för SJ och som tillförordnad koncernchef för SJ-koncernen fram till dess rekrytering av ny vd och koncernchef för SJ är klar. Även SJs ledning förstärks med att SJs CFO Henrik Rättzén går in i rollen som vice vd i SJ.

Madeleine Raukas är chef för den största divisionen inom SJ och vice vd för SJ . Med sina åtta år vid SJ är Madeleine väl förankrad inom organisationen och externt, då hon haft roller i såväl Samtrafiken som i Branschorganisationen för spårtrafik samt har många kontakter med Trafikverket, Jernhusen med flera. Hon har även tidigare haft roller som vice vd i Storstockholms Lokaltrafik och som vd för SAS Ground Service Sverige.

– Madeleine är väl förankrad i SJs olika verksamheter och affärer och får nu styrelsens fulla mandat att realisera SJs strategier och planer, i syfte att utveckla verksamheten för att möta den stora efterfrågan på tågresor, säger SJs styrelseordförande Siv Svensson.

SJs CFO Henrik Rättzén går in i rollen som vice vd i SJ, ett uppdrag utöver Henriks roll som chef för SJ-koncernens Ekonomistab. Henrik Rättzén har lång erfarenhet från större företag och har tidigare haft roller som CFO i Carnegie Investment Bank, PostNord och Codan/Trygg-Hansa samt som partner i KPMG.