EU medfinansierar calicisk höghastighetslinje

Passagerartåg av typ Talgo anländer till stationen i Ourense i spanska provinsen Calicien. Foto: Wikipedia, kredit: JT Courses

Europeiska kommissionen beviljar ett bidrag på 226 miljoner euro för att stödja byggandet av en 48,5 kilometer lång sträcka av en sammanlagt 83,3 kilometer lång höghastighetsjärnväg mellan de spanska städerna Lubián och Taboadela i Calicien. Banavsnittet löper norrut från Olmedo till Zamora och Ourense.

Den totala kostnaden för hela sträckan uppgår till 2,1 miljarder euro.

Rutten sträcker sig över ett avlägset bergsområde cirka 1 000 m över havet och kommer att byggas som en dubbelspårskorridor.

Byggandet av linjen från Madrid till provinsen Calicien härrör sig från en tidsplan som tillkännagavs för första gången 2009.

Ett tidigare banavsnitt från Ourense till Santiago de Compostela och A Coruña slutfördes enligt plan i december 2011, men avsnittet Olmedo - Zamora öppnades först i december 2015, cirka 3 år snarare än planerat.