Ricardo Rail levererar systemteknik till Seouls nya Express-tåglinje

Sydkoreanskt intercity-express-tåg anländer till Seoul. Foto: Wikipedia, kredit: Subway06

Sydkoreas stora eXpress-järnvägsprojekt stöds tekniskt och ekonomiskt av Ricardo Rail SG Rail Ltd.  

Ricardo Rail, som kommer att finansiera, designa och bygga Line A för Sydkoreas så kallade Great Train eXpress-järnväg, tillhandahåller även teknik och utvärderingstjänster för flera områden under utvecklingen av linjen.

Som den första av tre standardlinjer som planeras för det nya snabbpendlarnätet för Seoul och dess omgivande pendlarregion kommer linje A att sträcka sig från Unjeong till Dongtan i Gyeonggi-provinsen.

Linjen kommer att serva 10 hållplatser längs den planerade rutten och tågen där färdas med hastigheter upp till 180 km/h. Resan längs den aktuella linjen beräknas vara cirka 40 minuter, vilket blir mer än halvering av restiden jämfört med den nuvarande tunnelbaneservicen för samma sträcka.

Ricardo Rail installerar systemteknik och utför ISA-tjänster (Independent Safety Assessment) och företaget kommer att se till att infrastrukturen och att de rullande materielsystemen är korrekt integrerade och att de är redo att bidra till en säker och effektiv service i början av verksamheten.

Företagets systemtekniska ansvar kommer att omfatta övervakning av integrationshantering. Ricardo Rail ställer också expertstöd till förfogande när det gäller RAMS (tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet), buller och vibrationer, elektromagnetisk kompatibilitet och gränssnitthantering.