Tusentals arbetare bygger Kaliforniens höghastighetslinje

När höghastighetstågprojektet startade undertecknade myndigheten California High-Speed ​​Rail Authority ett avtal om att de jobb som skapas av projektet skall i första hand annonseras i speciellt missgynnade regioner längs linjen. Foto: California High-Speed ​​Rail Authority

California High-Speed ​​Rail Authority meddelar att cirka 1100 byggarbetare i genomsnitt deltar på varje plats i Central Valley där bygget av delstatens höghastighetslinje pågår.

Uppgiften rapporterades vid en tidpunkt då landet firade Labor Day (den första måndagen i september) och de amerikanska arbetarnas bidrag till landets välstånd.

- Elektriker, cementmontörer, stålarbetare och andra hjälper till skapa landets första system för höghastighetståg samtidigt som de bidrar till de lokala ekonomierna i fem regioner, säger Brian Kelly, höghastighetsmyndighetens VD.

- California High-Speed ​​Rail Authority fortsätter att uppfylla sitt löfte genom att hjälpa missgynnade samhällen längs linjen, säger ordföranden för delstatens bygg-och transportråd Robbie Hunter.

- Ju fler byggarbetsplatser öppnas, desto större blir möjligheten för vår växande arbetssökande befolkning och våra praktikanter att kunna delta i byggandet av höghastighetslinjen.

Sedan starten av höghastighetstågprojektet har myndigheten verkat för att de jobb som skapas av projektet gynnar speciellt missgynnade områden genom tecknandet ett avtal om samhällstjänster.

Avtalet inkluderar bestämmelser som slår fast att 30 procent av alla projektarbetstimmar ska utföras av personer från missgynnade orter och samhällen med hushållsinkomster mellan 32 000 och 40 000 dollar (27 000 - 34 000 euro) per år.