Första etappen av Ostlänken blir sträckan Järna – Norrköping

Ostlänken kommer inte kommer att skjutas på framtiden. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket gått ut med ett klargörande där myndigheten fastslår att Ostlänken blir av som planerat, och ska byggas i etapper. Först ut blir sträckan Järna – Norrköping.

– Att Trafikverket fastslår att Ostlänken inte kommer att skjutas på framtiden, utan ska byggas längs befintlig planerad sträckning och i etapper där första delen utgörs av Järna–Norrköping, är självklart väldigt positivt för Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Ostlänken kommer att ge Norrköping ett ännu bättre strategiskt läge, och dagens besked kommer att skapa än bättre förutsättningar för såväl tillväxt som samhällsplanering. Även sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket viktigt att stärka och förbättra järnvägen, säger Fredrik Björkman (M), oppositionsråd, Norrköpings kommun.

Trafikverkets besked betyder att Järna och Norrköping blir den första delen av nya stambanor som ska knyta ihop stodstadregionerna.

– Det viktigaste med dagens besked är att bygget kommer igång. Nu kommer vi tillsammans med övriga kommuner att göra vårt yttersta för att hela Ostlänken blir klar så fort som möjligt. För oss är självklart fortsättningen till Linköping oerhört viktig, avslutar Lars Stjernkvist.