Snart öppnar Söderåsbanan för persontåg

I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik. Foto: Trafikverket

Om knappt två år, i december 2021, öppnar Söderåsbanan för persontåg. Söderåsbanan är en 38 kilometer lång enkelspårig sträcka som löper från Åstorp genom Billesholm, Kågeröd, Svalöv och slutligen Teckomatorp. Sträckan är en del av godsstråket genom Skåne och trafikeras i dag av några få godståg per dygn. 

Huvudentreprenör för arbetet är NRC Group. NRC Group arbetar just nu med förberedande arbeten, såsom planering inför avstängningen av plankorsningen vid Onsjövägen. Järnvägsövergången vid Onsjövägen kommer vara avstängd mellan 27 januari och 3 maj.

NRC påbörjar stationsarbetena i Svalöv och Kågeröd i månadsskiftet januari/februari 2020. Därefter Teckomatorp hösten 2020 och Billesholm 2021.

Utöver stationsarbetena har Trafikverket en sidoentreprenör, NCC, som arbetar med den nya infarten till Kågeröd, med bland annat en vägbro över järnvägen. När den nya infarten öppnar vecka 18 2020 kommer plankorsningen över Olstorpsvägen stängas permanent.