Skanska tar dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan

Kontraktet är värt över 1.6 miljarder kronor. Foto: Trafikverket

Totalentreprenaden för dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg har tilldelats Skanska Sverige.

Arbetet med dubbelspårsutbyggnaden beräknas pågå fram till hösten 2023. Kontraktet är värt över 1.6 miljarder kronor och omfattar flera arbeten i projektet:

  • 24 km dubbelspår mellan Ängelholm station och Romares väg i norra Helsingborg.
  • Ombyggnation på stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria.
  • 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet.
  • 19 järnvägsbroar, 2 vägbroar och 1 plattformsförbindelse byggs.
  • Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.

– Vi har tilldelat Skanska som totalentreprenör till dubbelspårsutbyggnaden. Jag ser nu fram emot att komma igång med projektet och att gemensamt med Skanska leverera en produkt som vi kan vara stolta över, säger Henrik Andersson projektledare Trafikverket.

Efter meddelande om tilldelningsbeslut löper en avtalsspärr till och med 2020-01-28, då tilldelningen kan överklagas fram till detta datum. Projektet inväntar dessutom ett byggstartsbeslut från regeringen, vilket är ett villkor för att kontraktet ska kunna undertecknas.