Helsingfors kollektivtrafikföretag kräver fler depåer för pendeltåg

En av HSL:s depåer spårvagns- och pendeltågsdepåer utanför Helsingfors. Foto: Flickr.. Kredit: HSL-Mandibela

Nya tåg kan inte beställas utan depåer, inte ens i Finland. Helsingfors kollektivtrafikföretag HSL:s styrelse diskuterade nyligen förvärvet av nya tåg på grund av växande behov av fler pendeltåg.

Enligt HSL är nya depåer nödvändiga för att kunna förbereda utökningen av antalet pendeltåg. Om man inte hittar någon lösning på depåbristen kommer inte heller nya tåg att inköpas.

Åtminstone tar HSL ännu inte ställning till var de ska byggas.

- HSL har inga tomtmarker och man designar inga hallbyggnader. Kommunala beslutsfattare måste nu reflektera över hur man löser en svår situation, säger Anttila till nyhetssajten Svenska Yle.

Esbo och Kyrkslätt har redan avvisat planer på att bygga cirka hundra tågdepåer längs vattnet i Mankki eller Luomaa. Vuohimäki är också en av de platser som undersökts av Finlands Vägverk.

Andra alternativ är linjen Ring Rail vid Vanda och Keräs Jäspilä. HSL har diskuterat platserna med ledande kommunala tjänstemän.

Vanda kommun anser att det är möjligt att lokalisera depån längs Ring Rail Line, men först på 2030-talet.

Nya tåg bör förvärvas när banan är klar i mitten av 2020-talet, annars kommer det inte att vara användbart.

Om ny utrustning inte kan erhållas på grund av brist på lagringsutrymme, är alternativet att justera om trafiken i form av koncentrerad trafik till Helsingfors och förkortning av tåg.