Järnvägsplanen för Norrbotniabanan ställs ut för granskning

Ett steg närmare för att kunna fastställa järnvägsplanen. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Ytterbyn-Grandbodarna som vi nu ställer ut för granskning. Järnvägsplanen, JP05 sträcker sig från kommungränsen mot Robertsfors, Ytterbyn och upp till Grandbodarna i Skellefteå kommun. Järnvägsplanen omfattar järnvägens sträckning, förändringar av ett antal allmänna vägar och en miljökonsekvensbeskrivning.

– Det känns skönt att Länsstyrelsen har godkänt vår miljökonsekvensbeskrivning och att vi nu kan ställa ut järnvägsplanen för granskning. För projektet är det här en milstolpe och vi är ytterligare ett steg närmare för att kunna skicka in järnvägsplanen för fastställelse, säger Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket.

Granskningsperioden är öppen från den 9 december till 21 januari 2020.