Järnvägsprojektet Helsingfors - Riihimäki flyttar godstrafiken till egna spår

Järnvägsstationen i Riihimäki, Finland. Foto: VR

Under den första pågående etappen av järnvägsprojektet Helsingfors–Riihimäki förbättras främst trafikplatsernas funktionalitet, Dessutom byggs ett tilläggsspår mellan Ainola och Purola.

Målet är att flytta godstrafiken till egna spår avskild från persontrafiken och att ändra de viktigaste trafikplatserna så att man kan köra snabbare genom dem, vilket  förbättrar trafikledningen och -styrningen.

Målet är alltså att minska störningskänsligheten på den livligt trafikerade bansträckan och göra trafikeringen flexiblare. Dessa åtgärder gör det möjligt att förbättra punktligheten i tågtrafiken.

Byggnadsentreprenaderna i den första etappen av projektet påbörjades 2016. Enligt den nuvarande uppskattningen färdigställs den första etappen helt och hållet 2020.

För den andra etappen av projektet Helsingfors–Riihimäki görs som bäst en utredningsplan.
Kostnaderna för de arbeten som ingår i den första etappen beräknas uppgå till 150 miljoner euro.