Tvåtusen ton tung TBM borrar nya Ulrikentunneln

Ulriken är ett av sju berg som omger Norges näst största stad, Bergen på västkusten. Som ett led i utbyggnaden av transportnätet på norska västlandet borras nu en ny, supersäker tunnel genom Ulriken som ska ge plats åt en järnvägslinje med dubbelspår.

Satsningen på en modern tunnel genom Ulriken görs i första hand för att kunna transportera mer gods via järnvägen. Dagens enkelspår är ett av de högst belastade i norra Europa. En positiv sidoeffekt är att det blir fler och mer regelbundna avgångar till och från Bergen och Arna som ligger tre mil österut. Stationen i Arna moderniseras samtidigt och det planeras för avgångar var 15e minut, vilket ska underlätta bosättning i Arna som är en av Bergens snabbaste växande förorter.
- Jag tror att detta är en positiv  investering för miljön, för Bergen och inte minst för Arna som stadsdel, säger projektchef Hans-Egil Larsen på Bane NOR. (f.d. Jernbaneverket)

Stora satsningar på säkerhet
En tur till Bergen centrum från Arna kommer att ta cirka åtta minuter med den nya järnvägslinjen som omfattar två tunnlar - den gamla och den nya Ulrikentunneln. Tillsammans ger de parallella tunnlarna kapacitet för dubbla spår, som för säkerhets skull placeras i separata tunnlar och enkelriktas. Det blir 16 tvärpassager mellan den gamla och den nya delen, vilket innebär lika många nödutrymningsvägar. Det blir bara en kryssningsdel från den gamla till den nya delen, på Arnasidan. Dessutom får tunneln ett komplett system för brand-, vatten- och frostsäkring, hundratalet övervakningskameror samt god tillgång till kommunikationssystem och vatten.
- Vi får Norges säkraste tunnel, säger Hans-Egil.

Kraven på säkerhet är höga också när det gäller arbetsmiljön och hittills har det inte skett några allvarliga personskador.
- Bane NOR och entreprenören JV Skanska Strabag tar säkerheten för dem som arbetar med tunnelprojektet på största allvar. En fot i kläm är det värsta som har skett, berättar han. 

Planenlig produktion               
Den gigantiska tunnelborrmaskinen som väger närmare tvåtusen ton tog flera månader att montera och kunde så startas nyåret 2016. Nu har den borrat cirka 3,3 kilometer in i berget. Traditionell sprängning har använts på en liten sträcka motsvarande 0,8 kilometer, vilket betyder att man totalt sett har kommit mer än halvvägs av de 7,8 kilometer som tunneln ska bli. Borrarbetet har gått som planlagt, med undantag för utmaningar i samband med några få svaga zoner i berget som var kända på förhand. Som bäst har produktionen legat på 37 borrmeter på ett dygn. Kalkylen är 15-18 meter per dygn, över tid. 
- Fluktuationen beror på nödvändiga underhållsarbeten och oväntade avvikelser, men vi ligger där vi ska enligt tidsplanen, säger Hans-Egil.

Bergmassorna transporteras med transportband vidare till två deponier: Arna stenkrossverk och Arna jordsortering. Hälften av massorna kommer att användas av Bergen kommun för att täcka över förorenade bottnar i de talrika vattendrag och små sjöar som finns i regionen. Resten används för att fylla ut landområden.
Målet är att nå ut på andra sidan berget - vid Flöen nära järnvägsstationen i Bergen - till hösten. Därefter ska tunneln bearbetas och öppna för trafik under 2020.

Fakta  
Att använda tunnelborrmaskin, TBM, har flera fördelar jämfört med sprängning. Det ger mindre  oväsen och vibrationer samt ökar tunnelns levnadstid tack vare färre vattenläckage och decimerad sprickbildning. Budgeten för borrningen av Ulrikentunneln är 1,3 miljarder norska kronor, men totalbeloppet för den nya järnvägslinjen beräknas bli över fem miljarder kronor. Källa: Bane NOR

Text: Susanne Ringheim Kilje