Bane NOR bygger höghus vid Oslos centralstation

Bane NORs höghus "nordiskt ljus" sett från vattnet. ILLUSTRATION: REIULF RAMSTAD ARCHITECTS OCH CF MØLLER

Norska järnvägsbolaget Bane NOR Eiendom har tecknat avtal med arkitektkontoret Reiulf Ramstad om utvecklingen av projektet "Nordiskt Ljus", ett höghusbygge, som ingår i ett större utvecklingsprojekt vid den norska huvudstadens stationsområde.

Reiulf Ramstad tilldelades uppdraget i januari, i tävling med 23 andra arkitektkontor.

Byggnaden kommer så småningom att bli ett hotell- och kontorsbyggnad, men i en återuppbyggnadsfas kan höghuset också fungera som järnvägsstation.

- Vi är glada över att arbetet med att vidareutveckla Oslo S nu är igång, och det är väldigt glädjande att kunna bilda ett team med Reiulf Ramstad. Vi ser fram emot fortsatt samarbete när det gäller utvecklingen av projektet, säger utvecklingschef Morten Austestad i Bane NOR Eiendom i ett pressmeddelande.

Det nya höghuset kommer att ligga mellan Bjørvika och tågstationen, med Thon-gruppens befintliga operahotell som närmaste granne.

Avtalet som undertecknades på nyligen gäller en plan för styrning av projektet.

Bane Nor Eiendom meddelade tidigare att byggnaden kommer att vara "nästan lika hög" som norska postmyndighetens höghus (112 meter) och fastigheten Plaza (117 meter), båda belägna i samma område.

- Oslo S är Norges mest centrala, största och viktigaste kollektiva nav, säger Austestad.

- Under de kommande åren kommer stationskomplexet att förbättras och dess utformning kommer att bli mer tillgänglig för fler resenärer. Dessutom är det viktigt för oss att utnyttja navet optimalt och ge bättre service åt de resande.

Hela projektet, som har ett bruttovärde på 46 miljarder norska kronor, omfattar bland annat av stationer, järnvägsrelaterad service och drifts- och kommersiella byggnader, bostäder och markareal.

Källa: Bane NOR

 

 

Y LANDEMERKE: Höghus "nordiskt ljus" sett från vattnet.

ILLUSTRATION: REIULF RAMSTAD ARCHITECTS OCH CF MØLLER