Trafikverket jobbar på snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Snabb järnvägsförbindelse skulle flytta över en miljon flygresenärer till tåget årligen. Karta Oslo-Sthlm 2.55

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Arbetet sker helt enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin ÅVS, åtgärdsvalsstudie, för stråket i november 2017. I utredningen slår Trafikverket fast att de första åtgärderna som ska vidtas syftar till att förbättra befintlig infrastruktur, men att man i förlängningen även måste bygga nya järnvägslänkar för att uppnå det slutgiltiga restidsmålet för stråket. 

En väl fungerande järnvägsförbindelse där kapaciteten på befintlig järnväg utvecklas i kombination med att framtida nya järnvägslänkar byggs skulle minska restiden så kraftigt att tåget blir ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mycket omfattande flygresande mellan huvudstäderna.

Med en restid på max tre timmar skulle tåget ta en marknadsandel på omkring 70 procent jämfört med dagens 10 procent och flytta över en miljon flygresenärer till tåget årligen. Oslo-Sthlm 2.55s arbete visar hur det är möjligt att brukarfinansiera de nya länkarna och bygga dem samtidigt som kapaciteten förstärks på befintlig järnväg. Det skulle i sin tur innebära att hela systemet skulle kunna vara färdigt minst tio år tidigare än vad som planeras för idag med stora nyttor för klimat och samhälle som följd. 

Även på den norska sidan håller myndigheterna på med planeringsarbetet för att förbättra järnvägen. Jernbanedirektoratet arbetar med en så kallad konseptvalgutredning som undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Oslo och den svenska gränsen.