Vectron tilldelas ETCS nivå 3-godkännande för Tyskland

Deutsche Bahns Siemens Vectron 193 331 vid stationen Graben-Neudorf, Tyskland. Foto: Wikipedia, kredit: EM311

Tysklands statliga järnvägsmyndighet, EBA, har godkänt Siemens lokomotiv av typ Vectron för drift med ETCS nivå 3.

Full ETCS nivå 3 möjliggör "rörligt block", det innebär att ett tåg får ett bestämt antal meter spår reserverad, inte ett visst antal fasta blocksträckor, vilket innebär möjlighet för tätare trafik.

Man kan säga att tåget utgör sin egen blocksträcka. Vissa anser att nivå 3 på sikt kan ersätta nivå 2 eftersom de rörliga blocken kan ge tätare tåglägen samtidigt som banunderhållet minskar radikalt (och tillgängligheten ökar när man slipper spårledningar). I Sverige har man utvecklat en variant av nivå 3 avsedd att användas på sträckor med låg trafikintensitet, ofta benämnt ERTMS-Regional.

Siemens säger att godkännandet för Sverige redan har mottagits. Ytterligare länder kommer att följa inom kort.

ETCS Level 2 möjliggör kontinuerlig kommunikation mellan loket och infrastrukturen. Med hjälp av systemet erhåller förarna sina körkommandon, till exempel när det gäller tillåten hastighet, målinriktad hastighet och avstånd direkt på skärmen snarare än via spårsignaler.

ETCS nivå 3 har ett antal nya funktioner jämfört med ETCS nivå 2, inklusive en universell bromskurvmodell, som kommer att förenkla installationen av ETCS ombord på tågen i hela Europa.

Siemens Mobility har sålt mer än 980 Vectron-lok till 48 kunder.