Hjulfel inte längre problem i tågtrafiken

Förebyggande underhåll har minimerat störningar i Tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Sedan några år tillbaka arbetar Norrtåg i samarbete med sin operatör Vy Tåg och underhållsleverantör Euromaint systematiskt med att övervaka hjulen på alla sina tåg för att slippa hjulskador. Norrtåg, Vy Tåg och Euromaint har bildat en gemensam hjulgrupp som följer upp och analyserar hjulslitaget och fattar beslut gällande hjulunderhållet. Det har gjort att störningarna i tågtrafiken på grund av sådana fel nu är obefintliga.  

– Den största nyttan med att jobba med hjulskador strategiskt är att tågen kan gå utan störningar, vår verkstad kan planera sin verksamhet och slipper ägna sig åt brandsläckningar säger Håkan Jarl, fordonscontroller på Norrtåg.

Det börjande med ett e-pilotprojekt i samarbete med bland andra Luleå Universitet och Järnvägstekniskt centrum för att testa om Trafikverkets hjulskadedetektorer kunde användas förebyggande för att få koll på grejorna.

Arbetet har fokuserat på att lägga 80 % av insatserna på förebyggande underhållsarbete och att ha en tydlig strategi för hur och med vilka intervall olika åtgärder ska utföras. Hjulgruppen samlar in och nyttjar erfarenheter och kompetens om sina fordons hjulskador och följer upp och analyserar löpande all data de får in via Trafikverkets detektorer. Då upptäcks de fordon vars hjul har gränsvärden som genererar larm, på en nivå som inte är så akut att tåget behöver tas ur trafik.

Gränsvärdet för larm ligger på en nivå så att den begynnande hjulskadan upptäcks men det fortfarande finns gott om tid att planera in underhållet. Det betyder att verkstaden kan jobba effektivare med det övriga planerade underhållet och slipper hantera en massa akuta hjulfel, vilket medfört att alla fordon är i bättre skick generellt. Svarvprogrammet som hjulgruppen tagit fram innebär att hjulen på alla fordon svarvas tre gånger per år.

– Hjulskador är dyrt och det är mycket pengar att spara in om man lyckas. Vi har blykoll på våra hjul, vi vet exakt när vi måste byta ett hjul och vi har ökat hållbarheten på hjulen med mer än 50 % genom vårt förebyggande och strategiska hjulskadearbete, säger Håkan Jarl.