Vincent Ducrot blir ny VD för schweiziska järnvägsoperatören SBB

Vincent Ducrot har framgångsrikt hanterat transportföretaget TPF i åtta år och var sedan 2017 även vice ordförande i schweiziska kollektivtrafikförbundet VöV. Foto: SBB-CFF-FFS

SBB:s styrelse har utsett 57-åriga Freiburg-baserade Vincent Ducrot till VD för SBB.

I början av april 2020 kommer den nuvarande generaldirektören för Freiburg Transportföretag TPF att efterträda Andreas Meyer, som lämnar sin tjänst i slutet av mars.

Ducrot är väl informerad om kollektivtrafiken i Schweiz. Han var anställd i SBB från 1993 till 2011, däribland tio år som chef för fjärrtransporter.

- Vincent Ducrot känner till den integrerade järnvägen och är mycket väl insatt i samspelet mellan kollektivtrafiken,  politiken och arbetsmarknadens parter, berättade SBB-styrelsens ordförande Monika Ribar för massmedia.

För SBB, i en tid med kraftig trafiktillväxt och mycket utvecklingsarbete, handlar det om att "stabilisera och förbättra kärnverksamheten. Vincent Ducrot är en rätt person när det gäller framtida utmaningar.”

Den utsedda SBB-VD:n betonade att dialog med anställda, kunder och arbetsmarknadens parter var mycket viktig för honom.

- Säkerhet, punktlighet, renlighet är mina högsta prioriteringar betonade Ducrot.

- Detta inkluderar också bra kundinformation för resenärer, särskilt i händelse av olyckor."

Ducrot tillträder sin befattning som SBB:s verkställande direktör den 1 april 2020. Den avgående VD:n Andreas Meyer lämnar sin tjänst i slutet av mars 2020.