Preliminära anbud för tyska Bremenregionens expresslinjer publicerade

Linjen till Wilhelmshaven bedrivs för närvarande av NordWestBahn. Bilden visar ett av företagets tåg. Foto: Wikimedia, kredit: JoachimKohler

Tyska delstaten Niedersachsens kollektivtrafikmyndighet LNVG har publicerat förhandsinformation om det planerade anbudsförfarandet för Express Cross Bremen/Niedersachsen-linjen som kommer att genomföras under 2020.

Anbudet kommer att täcka driften av 6 326 000 tågkilometer per år från december 2024 till december 2039 på tre järnvägslinjer:

  • RE 1 Hannover centralstation - Norddeich Mole/Wilhelmshaven
  • RE 8 Bremerhaven-Lehe - Hannover centralstation
  • RE 9 Osnabrück centralstation - Bremerhaven-Lehe

LNVG har också lagt anbud på nya EMU-enheter med dubbeldäck för att kunna driva tjänsterna. Alla hittillsvarande operatörer får mandat för att kunna använda denna fordonsflotta, inklusive dess underhåll.

Deutsche Bahn Regio bedriver för närvarande trafik inom större delen av linjenätet med DB-ägda Traxx-lokomotiv och bussar med dubbeldäck. 

Linjen till Wilhelmshaven bedrivs för närvarande av NordWestBahn med hjälp av DMU:er, men bansträckan elektrifieras för närvarande.

Som en del av det befintliga kontraktet har regionala biljettinnehavare tillåtelse att använda servicen mellan städerna väster om Bremen på vägen till Norddeich Mole.