Regionfullmäktige tar trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Trafikförsörjningsprogrammet möjliggör en utveckling av kollektivtrafiken i hela Skåne. Foto: Skånetrafiken

I dag fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå regionfullmäktige att fastställa Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Kollektivtrafiknämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att teckna en avsiktsförklaring med Hässleholms kommun om nya lokaler för Skånetrafikens verksamhet. Region Skåne måste enligt lag fastställa mål för kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Det sker en gång per mandatperiod utifrån ett tioårsperspektiv.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs övergripande mål som anger riktningen för kollektivtrafikens bidrag till Skånes utveckling. Programmet pekar också ut strategier och ställningstaganden för att målen ska uppnås samt förslag på åtgärder i riktning mot målen. Bland nyheterna i förslaget till trafikförsörjningsprogram finns ett utökat basutbud, nya mål avseende kundnöjdhet och tillgänglighet, stärkt landsbygdsperspektiv och fokus på trygghet.

Den nya Trafikförsörjningsprogram för perioden 2020-2030 innehåller förslag på en ny nivå av basutbud för orter mellan 300-1000 invånare. Vilket bedöms kosta cirka 3 miljoner kronor per år. I förslaget till nytt basutbud ingår även ny helgtrafik för orter mellan 1000-3000 invånare. Vilket bedöms kosta cirka 7 miljoner kronor per år. Totalt bedöms det nya basutbudet kosta totalt 10 miljoner kronor per år.

– Jag är stolt över att vi ökar ambitionerna och flyttar fram våra positioner för en tillgänglig och trygg kollektivtrafik med hög kvalitet i hela Skåne. Nöjda kunder som väljer att resa med Skånetrafiken är avgörande för att vi ska kunna satsa på att utveckla den skånska kollektivtrafiken. Tillsammans med våra resenärer och kommunerna är jag övertygad om att vi kan lyckas, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det nya trafikförsörjningsprogrammet möjliggör en utveckling av kollektivtrafiken i hela Skåne. Landsbygdsperspektivet är starkt och resenären står i fokus. Vi ser till alla resor som är viktiga för den enskilde skåningen - oavsett om det är till jobbet, på fritiden, i städerna eller på landsbygden, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.