Vinner Ostlänkens arbetsmiljöpris

Sweco årets vinnare av Ostlänkens arbetsmiljöpris. Foto: Trafikverket

I höstas utlyste Trafikverket för andra året i rad en arbetsmiljötävling bland Ostlänkens leverantörer. Sweco är årets vinnare för arbetet med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Förutom äran, tilldelas Sweco en check på 25 000 kronor öronmärkta för personalfrämjande åtgärder.

”Arbetet med samordningen av arbetsmiljöfrågorna i projekteringen upplevs inkluderat i verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna får ta plats och har därmed genomslag i hela projektorganisationen. Sweco har erfarenhetsutbyte med pågående produktion i Kardonbanan, samverkar med produktionsplaneringen och verkar för att olika teknikområden tar hänsyn till varandras lösningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.”

Danuta Jansson, BAS-P handläggare är en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna på Sweco.

– Det känns jättebra att få Ostlänkens Arbetsmiljöpris 2019. Vi har under lång tid arbetat metodiskt med arbetsmiljöfrågorna i uppdraget och skapat en uppdragskultur där arbetsmiljöfrågorna får och tar plats i planerings och projekteringsskedet, vilken vi även kommer att arbeta vidare med i uppdraget, berättar Danuta

För andra året i rad tävlar Ostlänkens leverantörer om ett arbetsmiljöpris. Syftet är att belysa att arbetsmiljön är en viktig strategisk fråga. Idag är Ostlänken i huvudsak i planerings- och projekteringsskede, men genom att tidigt öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras innan anläggningen börjar byggas.