EU finansierar ökad driftskompatibilitet mellan Nederländska järnvägssystem

Ett Alstom-tillverkat tåg på Amsterdan Centraal, i Nederländerna. Foto: Alstom

Europeiska kommissionen har godkänt finansieringen av installeringen av senaste trafikstyrningsutrustning på nederländska godslokomotiv. Det beviljade beloppet uppgår till på 22,2 miljoner euro.

Finansieringen är en del av EU:s plan, som syftar till att göra järnvägssystem mer driftskompatibla utan att det påverkar konkurrensen i sektorn.

Beloppet kommer att användas för att installera den senaste versionen av European Rail Traffic Management System (ERTMS) på Nederländernas 99 gränsöverskridande fraktlokomotiv.

Cirka 30-40 procent av de europeiska kärnnätverkskorridorerna kommer att utrustas med ERTMS före 2023.

För att följa bestämmelser planerar Nederländerna att installera ERTMS på majoriteten av den delen av landets järnvägsnät som ingår i de europeiska kärnnätverkskorridorerna.

EU noterade också att ägarna av tågen kommer att behöva uppgradera utrustningen för att säkerställa en effektiv användning av ERTMS.

Den nederländska staten kommer att betala 23,8 miljoner euro till ägarna för att de ska kunna modernisera materielen.

- Det nederländska systemet kommer att bidra till införandet av det europeiska järnvägstrafiksystemet och till skapandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, förklarade EU-kommisionären Margrethe Vestager.

- Det kommer också att förbättra de europeiska järnvägarnas konkurrenskraft och främja förflyttningen av godstrafik från väg till järnväg, vilket är helt i linje med EU: s miljö- och transportmål, utan att konkurrensen snedvrids."

I oktober 2019 beviljade EU 1,4 miljarder euro som stöd för hållbara transportprojekt under beteckningen Connecting Europe Facility (CEF).

EU meddelade att man planerar på att investera mer än 880 miljoner euro (966 miljoner dollar) i två projekt för att förbättra järnvägsnätet i Polen.