Planeringen för höghastighetståg får underbetyg

Tågplaneringen totalsågas – regeringen får bakläxa. Arkivbild

Politikernas planering av höghastighetsbanor i Sverige sågas jäms med fotknölarna av Riksrevisionen. Kritiken riktas både mot nuvarande och tidigare regeringar. Nu uppmanar den granskande myndigheten politikerna till en omstart,

Riksrevisionen är mycket kritisk till hur projektet drivits och utretts på uppdrag av de skiftande regeringar som suttit från 2003 och framåt. Och mot att man efter 16 års utredande ännu inte vet om bygget av nya höghastighetsbanor är det bästa sättet att lösa transportproblemen.

– Regeringen har bara gett direktiv om att man ska ta fram förslag till en ny höghastighetsjärnväg. Nu vet vi inte om det finns bättre lösningar. För utredningarna har inte gjorts tillräckligt förutsättningslöst, säger Ingemar Delveborn som är projektledare för Riksrevisionens granskning till tidningen.

En annan brist är att de många utredningar som gjorts inte haft någon bra beräkning av hur stor investering som krävs. De uppskattningar som gjorts visar bara på stadigt ökande kostnader från 50 till 250 miljarder kronor.