Moderaterna vill ha omtag för sträckningen Lund- Hässleholm

Moderaterna är fortsatt kritiska mot höghastighetsbanan som helhet. Foto: M

Moderaterna vill befria Trafikverket från kravet på att sträckan Lund- Hässleholm skall vara en del av höghastighetsbanan. Istället borde Trafikverkets arbete fokusera på gods- och pendling, inte höga hastigheter. Uppdraget i lokaliseringsutredningen som förväntas vara färdigt under 2023 ska med andra ord breddas och istället för att fokusera på snabbast tid mellan Stockholm och Malmö istället gynna den regionala nyttan.

– Vi vill ta ett omtag på hela sträckningen Lund- Hässleholm. Vilket inte innebär flera års förseningar utan ett breddat uppdrag till Trafikverket som bättre taktar med kommunerna och invånarna, säger Maria Stockhaus (M) Trafikpolitisk talesperson för Moderaterna

– Dessa nya raka stambanor planeras att gå över människor hem och marker. Det vi vill är att bygga på det vi har och stärka pendlingen mellan Lund och Hässleholm, Säger Anders Hansson (M) riksdagsledamot från Skåne

Moderaterna är fortsatt kritiska mot höghastighetsbanan som helhet eftersom det är ett projekt som är otroligt dyrt och med låg samhällsnytta. Däremot behövs det nya stambanor i Skåne men dessa ska inte byggas med utgångspunkt i höga hastigheter.

– Vi är villiga att sitta ner och förhandla med Trafikverket och regeringen för att vi ska få till en kompromiss alla kan ställa sig bakom. Min utgångspunkt är mest regional nytta med minsta möjliga inverkan på våra naturområden. Dessutom behöver det finnas mer fokus på godstransporter, säger Anna Jähnke (M) regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Att kommunerna som ligger längs med den tilltänkta sträckan blir nöjda med dragningen och projektet är av allra högsta vikt. Regeringens och Trafikverkets dialog kan inte bara vara envägskommunikation.

– Ett centralstationsläge i Hässleholm och en ordentlig utredning för att undersöka möjligheterna till att lägga så mycket av nya spår som möjligt längs befintliga bana är vår linje. För Hässleholm är det viktigaste att vi får bättre pendlingsmöjligheter, inte snabbare tid till Stockholm, säger Lars Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm

– En ny höghastighetsbana ger inga positiva effekter för Höörs kommun och förstör dessutom stora naturvärden. Om det istället blir en ny stambana som förläggs med befintlig infrastruktur så kommer det gynna våra regionala pendlare mycket mer, säger Johan Svanberg (M) kommunstyrelsens ordförande i Höör