Hyper Loop bygger utvecklingscenter i Europa

Hyper Loop öppnar en kilometer lång testbana i Europa. Foto: HTT

Hyper Loop-företaget Hyper Loop Transport Technologies (HTT) etablerar ett forsknings- och utvecklingscenter i Toulouse, Frankrike, rapporterade bolaget i ett pressmeddelande.

Centret kommer att kallas för Hyper Loop Development och Research Center (HDRC), och kommer att ha en personalstyrka på 30 personer.

Dessa kommer att utveckla befintliga delar av HTTS programmet och utveckla nya och bilda ett nytt program för samarbete med utbildningsorganisationer och forskningsföretag.

Centret kommer också att öppna en kilometer lång testbana för Hyper Loop i Europa. Bygget av HDRC kommer att starta under 2017.

Valet av Toulouse är ingen tillfällighet. Där finns den viktigaste delen av den europeiska flygindustrin totalt sett och Toulouse är kärnområdet för Aerospace Valley. 

Drygt 85 000 personer är sysselsatta där inom flygindustrin och 38 000 i IT-branschen. Det finns alltså kompetens här som HTT eventuellt kan dra nytta av.

Företaget kommer att använda sig av den nedlagda flygbasen Francazal.

Hyperloopen är ett tågliknande transportsystem som använder specialdesignade kapslar för att transportera människor och gods.

Tekniken består av en kombination av magnetisk levitation – en metod som använder magnetiskt tryck för att motverka gravitationseffekter och accelerationer – och en teknik som minskar trycket för att göra rörelser snabbare och smidigare.

Men till skillnad från flyget kan Hyperloop ta sig fram på förnybart producerad el, och andra fördelar är att man som resenär inte berörs av de besvär som orsakas av väder, buller och förseningar.