Utreder dubbelspår för 250 kilometer i timmen på sträckan Göteborg–Borås

Restiden mellan Göteborg och Borås kan förbättras. Arkivbild/Trafikverket

Förra året beslutades nya förutsättningar för den fortsatta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Det har inneburit ett omtag i planeringen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Planeringen inleds med en lokaliseringsutredning för hela sträckan där Trafikverket ska komma fram till en korridor, det vill säga det område där den nya järnvägen ska dras. Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Dagens pendling med buss och bil skapar trängsel både på trafikleder och i tätorterna och den enkelspåriga järnvägen räcker inte till.

– Med dubbelspår, som byggs för 250 kilometer i timmen, kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och antalet tåg öka rejält. Bättre kommunikationer som gör det lättare att ta sig till jobb och studier skapar förutsättningar för regional utveckling. Den nya järnvägen ger oss också möjlighet till ett mer hållbart och energieffektivt resande, förklarar Janne Johansson, projektledare.

Tillsammans med Västlänken, en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg, innebär den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås att fler kommer kunna resa snabbare, enklare och med färre byten.

– En station vid Landvetter flygplats kommer göra det möjligt att ta sig till och från flygplatsen med tåg från olika destinationer i Västsverige, säger Janne.

– Sedan i somras arbetar vi utifrån de nya förutsättningarna där vi utreder järnvägen som en samlad sträcka istället för som flera deletapper. Det betyder att vi kan tänka om och ger oss fler möjligheter. Vi ska nu titta på nya alternativ för hur och var järnvägen ska dras, säger Malin Odenstedt Lindhe, projektledare. Just nu kartlägger vi området och samlar in faktaunderlag.

– De tidigare utredningarna och de lämnade synpunkterna har inte varit förgäves utan är ett jättebra kunskapsunderlag i det arbete som vi gör nu. Även om vårt utredningsområde kommer att vara större den här gången, så har vi kartlagt stora delar av området i de tidigare utredningarna, säger Malin. Vi planerar att ha samrådsmöten för allmänheten med start våren 2020.