Trafikvolymen på svensk järnväg fortsätter att öka

Hittills i år har en miljon tåg trafikerat den svenska järnvägen. Foto:Trafikverket

Aldrig tidigare har så många tåg trafikerat den svenska järnvägen. Under lördagsförmiddagen den 16 november avgick det miljonte tåget för året.

– Det är en fantastisk siffra, en milstolpe, och vi är mycket stolta över att vi i järnvägsbranschen skapar förutsättningar så att alla som vill resa med tåg ska kunna göra det, säger Ann-Sofi Granberg biträdande chef för verksamhetsområde Trafik.

Tåget är populärare än någonsin och intresset ökar stort. På 25 år har persontrafiken på järnväg fördubblats. I snitt reser dagligen 420 000 personer med tåg och den sträcka våra persontåg kör varje dag motsvarar nio varv runt jorden. Samtidigt transporteras också hundratusentals ton gods på järnväg varje dygn.

– Vi arbetar målmedvetet med att använda järnvägen så effektivt som möjligt. Inte minst är vårt intensiva och engagerade samarbete i branschen, och nyttjandet av digitaliseringens möjligheter viktiga steg för att ytterligare kunna öka trafikvolymerna, säger Ann-Sofi Granberg.

Det miljonte tåget för året avgick från Stockholms central lördagen den 16 november klockan 09.29, med destination Göteborg.

Trafikverket förvaltar 14 200 kilometer järnväg, varav 4 000 kilometer dubbelspår och flerspår. Av Trafikverkets spår är 84 procent elektrifierade, vilket gör resor på järnväg till ett klimatsmart sätt att resa. I järnvägsnätet finns drygt 530 stationer, 4 000 järnvägsbroar och 150 tunnlar, samt nära 11 500 växlar. Under 2018 trafikerades spåren av totalt 998 113 tåg, i år blir alltså antalet över miljonen.