Inlandståg köper in ellok av modell RC4

Loket är av modell RC4 1139, väger 76 ton och är 15,5 meter långt. Foto: Inlandståg

Inlandstågs RC4, även kallad Elektra transporterar massaved från Hissmofors till Iggesund. Elloket förväntas attrahera fler transportkunder. För att bättre kunna möta det ökade behovet av hållbara transporter på järnväg så har tågoperatören Inlandståg köpt in ett ellok av modell RC4.

Inköpet av loket skapar ökade transportmöjligheter på järnväg, även utanför den oelektrifierade Inlandsbanan och är ett steg i att bolaget ska kunna erbjuda sina kunder hållbara gods- och persontransporter men även för att ta sitt ansvar för att nå de nationella miljömålen. Företaget har som mål att deras spårbundna fordon ska vara fossilfria 2020. Idag består godstransporterna i huvudsak av skogsråvaror och dragkraften består av sex stycken diesellok. Sedan tidigare erbjuds alla godskunder en fossilbränslefri transport genom att använda HVO istället för diesel.

– Det här innebär att vi kommer att kunna göra fler och längre godstransporter på ett mer miljövänligt och även ekonomiskt hållbart sätt. Vi vet att många tar sitt gods vidare på lastbil och vi vill med elloket erbjuda en längre resa med järnväg som är bättre för miljön, säger Maria Cederberg, chef för Inlandståg.

Inlandståg, som till skillnad från många tågoperatörer, har tillstånd att köra både gods- och persontrafik i hela Sverige har idag flera kunder som har transporter på Inlandsbanan men som har uttryckt en önskan om att kunna utöka transporten vidare ut i Sverige, på elektrifierade banor.

– Kunderna anser att vi är flexibla och har korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet så det finns också en marknad för oss där kunden enbart vill köra på elektrifierade delar, och Elektra som vårt nya ellok heter signalerar att Inlandståg och Inlandsbanan är på frammarsch och att vi behövs på marknaden, avslutar Maria Cederberg.

Loket är av modell RC4 1139 0ch byggdes 1975. Det väger 76 ton och är 15,5 meter. Det ägdes tidigare av Green Cargo. Det är lackerat i ny profil och på sikt kommer de flesta av bolagets fordon att få samma profil.