Rotterdam vill automatisera tunnelbanedriften

Tunnelbanetåg anländer till Rotterdams metrostation Maassluis. Foto: Wikipedia, kredit: Smiley.toerist

På nederländska trafikplanerarnas önskelista står idag bland annat fyrspårig tågtrafik mellan städerna Leiden och Dordrecht, lätt järnvägskorridor i Haag och i södra delen av Rotterdam och en ny järnväg från Zoetermeer till Rotterdam samt en delvis automatiserad tunnelbana i Rotterdam.

Alla dessa projekt utgör en del av ett omfattande förnyelse av kollektivtrafiken i regionen Haag mellan 2025 och 2040.

Dessa planer kommer att vara nästa steg i utvecklingen av bättre spårburna förbindelser inom regionens tätbyggda områden efter den nyligen realiserade Hoekse linjens-förlängning i Rotterdam Metro.

Efter den inledande fasen som inleddes den 30 september öppnades den förlängda linjen B i Rotterdams tunnelbana officiellt den 1 november.

- Tunnelbanelinjen används massivt sedan första öppningsdagen. På vardagar räknar vi i genomsnitt mer än 24 000 resande per dag och 700 000 inom de påföljande tio dagarna, berättade Maurice Unck, VD:n för kollektivtrafikoperatören RET, till tidskriften SpooPro.

Enligt Marc Rosier, ansvarig kollektivtrafikplanerare i Rotterdam-Haags storstadsregion, MRDH, är det utomordentligt nödvändigt att utvidga regionens tunnelbanenät ytterligare.

- Vi är glada över att den förlängda tunnelbanelinjen B nu motsvarar alla förväntningar. Man kan se att tunnelbanan fylls omedelbart. På detta sätt svarar vi på den ökande efterfrågan på snabb och god kollektivtrafik i storstadsområdet. Framgången för stadens tunnelbanelinje E illustrerar också detta tydligt. Sedan linjen startade har antalet resenärer per dag ökat från 6 000 till mer än 45 000 idag, sade Marc Rosier.

- Befolkningen i storstadsområdet kommer att växa kraftigt under de kommande decennierna, förklarade Rosier.

- Antalet människor som flyttar till denna region är jämförbart med antalet invånare i hela staden Utrecht. Detta kräver mer bostäder, mer sysselsättning och bättre tillgänglig mobilitet. Betydligt fler människor kommer snart att behöva befordras här, samtidigt som kollektivtrafiken och vägar fylls kontinuerligt, konstaterade Rosier

- Nu måste vi investera. Det är nödvändigt ur både ett rumsligt och ekonomiskt perspektiv. Parter som OESO, IMF och VNO-NCW har upprepade gånger efterlyst detta. Ju snabbare det sker desto bättre. Innan en ny linje bli färdig dröjer det minst tio år. Den nationella budgeten är i god form, så det finns nog med pengar. Det behövs bara tilldelning av projekt inom kollektivtrafiken, tillade Maurice Unck.

En viktig ambition för Rotterdams - Haags storstadsområde är att få till stånd fyrspårig tågtrafik mellan Leiden och Dordrecht, vilket möjliggör högfrekventa transporter. Det finns också stort intresse för bygget av en ny tunnelbanelinje från Rotterdams tunnelbanestation Kralingse Zoom via Rotterdam-Zuid till Rotterdams centralstation och införa förarlösa tåg inom Rotterdams tunnelbanenät.

Tidigare berättade Maurice Unck till tidskriften SpoorPro att automatisk körning kan bli möjligt bara på en del av linjenätet.