En ny station vid Birminghams höghastighetsnav tilldelades bygglov

Stationen kommer att bli Birminghams mest trafikerade järnvägsnav. Foto: HS2

Kommunala representantförsamlingen Birmingham Metropolitan Borough Council (SMBC) har godkänt bygget av en ny station vid High Speed ​​2S:s höghastighetslinje,

Stationen utnämndes nyligen till den första stationen, som uppnådde Breeam-certifiering ”Outstanding” redan i designfasen, ett högt betyg för hållbarhet när det gäller nya och renoverade byggnader.

Den första fasen av HS2, som består av en ny höghastighetslinje som förbinder London med Birmingham och Lichfield, förväntas öppna 2029.

Breeams jury förklarade att utformningen av stationen "drar nytta av det lokala områdets historiska och jordbruksrelaterade karaktär och ger en stark känsla av autenticitet och identitet genom sin arkitektoniska form och dess omgivning."

Stationens design kännetecknas av förnybara tekniska lösningar och kommer att använda naturlig ventilation, dagsljus, samlat regnvatten och solenergi i syfte att minska koldioxidutsläppen.

Ett antal metrotåg kommer att förena stationen med National Exhibition Centre (NEC), Birmingham International Station och Birmingham Airport, med upp till 2100 passagerare per timme i varje riktning. Metrotågen färdas var tredje minut längs en 2,3 kilometer lång linje.