USA:s järnvägsmyndighet upplyste om finansieringsmöjligheter för Maglev-projekt

China Railway Rolling Stock Corporation CRRC, avtäckte nyligen prototypen för det senaste Maglev-versionen i Shandong-provinsen. Tåget som färdas med hjälp av magnetteknik kan enligt tillverkaren nå en toppfart över 600 kilometer i timmen. Maglev-tåget har planerats för lansering 2021, och företaget hoppas att det kommer att förändra tågresans karaktär. Foto: CRRC

10 miljoner dollar kommer att finnas tillgängliga för alla berättigade och intresserade parter. Återstående 14 miljoner är reserverade till vissa skräddarsydda projekt.

I meddelandet hänvisas förutom till finansieringsmöjligheter för Maglev-projekt i USA även till det faktum att Maglev-teknik används redan för höghastighetstransporter i Shanghai, Kina.

Myndigheten Federal Railroad Administration meddelar därmed att det är möjligt att företagen och kommuner kan beviljas bidragsfinansiering för Maglev-projekt.

- Det här meddelandet beskriver ansökningskraven och förfarandena för erhållandet av bidragsfinansiering för stödberättigade projekt inom programmet Magnetic Levitation Technology Deployment (Maglev Grants Program), skriver myndigheten i meddelandet.

Finansieringen av Maglev Grants Program, totalt drygt 24 miljoner dollar tilldelas enligt detta tillkännagivande via två källor.

Meddelandet innehåller dessutom information för berörda parter om hur man ansöker om tillgängliga bidrag, förutsatt att deras projekt är berättigade enligt programmet för magnetisk järnvägsteknologi.

Bidraget tillhandahålls av två finansieringskällor: 10 miljoner dollar tilldelades av kongressen 2019, och de ytterligare 14 miljoner dollar kommer från fonder som godkändes av kongressen redan 2008 enligt lagen om säker, ansvarsskyldig, flexibel och effektiv transportkapital.

Kraven varierar när det gäller bidragets ursprung. Bidraget på 10 miljoner dollar är inte begränsat, däremot när det gäller bidraget på 14 miljoner dollar är det begränsat endast till projekt som genomförs i Pittsburgh, Baltimore, Washington, Atlanta eller Chattanooga.