Anbudsprocess för en Rail Baltica-station vid Rigas internationella flygplats lanserad

Monumental träbyggnadsfasad. Arbetet på Riga International Airport förväntas ske i sex faser. Först kommer stationens tre våningsplanen byggas tillsammans med den förhöjda strukturen och tillträdesvägar med tillhörande infrastruktur.

European Railway Lines (EDL), organ som ansvarar för genomförandet av Rail Baltica-projektet i Lettland, meddelade nyligen att en internationell anbudsprocess har inletts för bygget av en Rail Baltica-station och relaterad infrastruktur vid den lettiska huvudstaden Rigas internationella flygplats.

Kontraktet, som är värt mellan 250 och 280 miljoner euro, inkluderar stationen, en förhöjd plattform, tillfartsvägar, vallar, en 6 kilometer lång spårsträcka och en övergång vid K Ulmaņa-gatan.

Kvalificeringskriteriena för kontraktet kräver bland annat att deltagaren har erfarenhet av att bygga offentliga byggnader, järnvägar och nya tillfartsvägar. Dessutom måste deltagaren garantera oavbruten flygplatsverksamhet under byggandet av Rail Balticas infrastruktur. En utvidgning av flygplatsens passagerarterminal och byggandet av ett nytt torn för flygkontroll planeras också tillsammans med projektet.

Arbetet på Riga International Airport förväntas ske i sex faser. Först kommer stationens tre våningsplanen byggas tillsammans med den förhöjda strukturen och tillträdesvägar med tillhörande infrastruktur.

Detta kommer att följas av skapandet av en träbyggnadsfasad som respekterar lettiska traditioner för träarkitektur. De mekaniska systemen installeras sedan tillsammans med inredning.