Helsingfors kollektivtrafikföretag HSL har fått två erbjudanden för tågservice

HSL:s regionaltåg väntar på stationen i Helsingfors. Foto: HSL

HSL har fått två erbjudanden för företagets regionala tågservice med start från och med juni 2021. Den framtida operatören av HSL-tåg kommer att tillkännages i maj 2020.

En budutvärderingsprocess pågår just nu, med särskilt fokus på budens kvalitet och deras ekonomiska hållbarhet.

HSL kommer inte att tillkännage framstegen i anbudsutvärderingsprocessen förrän HSL-styrelsen har godkänt anbudsbeslutet. Styrelsen för HSL kommer diskutera ärendet vid sitt möte den 5 maj.

Budgivningens vinnare börjar som tågoperatör sommaren 2021

Den vinnande operatören kommer att börja driva HSL-tåg den 27 juni 2021. Syftet med anbudsprocessen är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster och samtidigt ge HSL mer kontroll över sådana pendeltåg som trafikerar Helsingforsregionen som en del av hela det regionala transportsystemet.

Anbudet avser HSL:s kontrakterade tågtjänst, som för närvarande täcker Ring Rail Line, strandlinjen från Helsingfors till Siuntio och huvudlinjen från Helsingfors till Kerava. För närvarande har trafiken köpts direkt från VR Group Oy. Tågtrafiken kommer att fortsätta även i framtiden med rullande materiel från företaget Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy i framtiden. Detta flottföretag ägs gemensamt av städerna Helsingfors, Espoo, Vantaa och Kauniainen.