Järnvägstrafiken mellan Estland och Ryssland har avbrutits

Järnvägsbron mellan städerna Narva och Ivangorod över floden Narva vid estnisk-ryska gränsen har nu avstängs. Foto: Wikipedia, kredit: Hannu

Estniska järnvägsoperatören AS Eesti Raudtee (estniska järnvägar) avbröt nyligen all internationell passagerartrafik mellan Ryssland och Estland för att förhindra utspridningen av coronavirus.

AS Eesti Raudtee kommer att meddela när servicen återupptas. Oanvända biljetter för stoppade tåg kan returneras utan att vederbörande behöver betala extra avgifter om det sker inom sex månader efter avbokningen.

För att få biljetten återbetald måste passagerarna kontakta ett biljettkontor i det land där biljetten köptes. Passagerare kan få detaljerad information om återbetalning av oanvända biljetter från 24-timmars passagerarservice, United Information and Service Center of Russian Railways genom att ringa 8 (800) 775-00-00, om man ringer från Ryssland och på + 7 (499) 605-20-00 när man ringer från ett land utanför Estland.

Aktuell information om ändringar av internationella tågtidtabeller kan erhållas från avsnittet International Routes/Operational Information på Russian Railways hemsida.