Västmetrons alarm- och säkerhetssystem testas

Västmetrons säkerhetstester görs på nätterna och det handlar inte bara om alarmanläggningar utan även fläktar av storlek XXXL. Foto: Västmetron

Helsingfors Västmetro i Finland genomför för närvarande omfattande säkerhetstester. Ett befolkningsskyddsrum byggs som bäst i servicetunneln vid metrostationen i Mattby. Bygget av befolkningsskyddsrummet inbegriper ett driftsättningstest där västmetrons säkerhetssystem testas under ett brandlarm. Brandlarmet startar bl.a. rökgasfläktarna.

Testningen kan inte utföras medan metrotrafik pågår och utförs därför nattetid mellan kl. 00 och 04 när det är uppehåll i metrotrafiken. Testerna görs på nätterna måndag–tisdag och tisdag–onsdag den 4–6 november. Testerna påverkar inte metrotrafiken.

Västmetron omfattar 50 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika exceptionella situationer.  Genom testerna i samband med bygget av befolkningsskyddsrummet säkerställs systemens funktion i intilliggande utrymmen, dvs. stationerna i Mattby och Ängskulla samt schaktet i Distby.