Toshiba levererar 68 elektriska lok till Taiwan

Toshiba-loken kommer att tillverkas vid fabriksanläggningen Fuchu Complex och de förväntas bli successivt levererade från och med 2022. Foto: Toshiba

The Bank of Taiwan har tilldelat Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (TISS) en order värd cirka 40 miljarder yen för leverans av 68 elektriskt drivna lok till Taiwan Railways Administration (TRA).

De elektriska loken är utformade för att kunna transportera både person- och godståg och kommer att användas av TRA huvudsakligen i snabb passagerartrafik som förbinder de stora städerna i Taiwan.

TRA satte in nya elektriska lok för första gången 1992, och nu är för första gången som TRA skaffar fram 100 % elektriska lok som produceras i Japan.

Taiwan har ett utmärkt järnvägsnät, som täcker alla större städer. Stationerna ligger oftast mitt i staden.

Taiwan High Speed Rail sträcker sig 35 mil på västkusten, från Taipei i norr till Zuoying (Kaohsiung) i söder. Färden tar ca 90 minuter.  Alla skyltar och utrop är även på engelska. Man kan boka online eller via telefon.

De vanliga tågen körs av Taiwan Railway Administration (TRA. Tzu-Chiang är det näst snabbaste tåget (efter HSR) och det långsammaste är Pingkuai. Det finns ofta väldigt få val av pris och ankomsttider för närliggande tågtyper, men det kan skilja rätt mycket mellan det snabbaste och det långsammaste.