Tjeckiska ČD lägger ut anbud om 50 flersystemlok

Tjeckiska tåg på rangerbangård i Plzen. Foto: RegionPlzen

Tjeckiska järnvägsoperatören České dráhy, har lagt ut ett anbud om ramavtal för leverans av 50 flersystemlok i Europeiska unionens officiella tidning (2020 / S 219-538738).

Detta offentliga kontraktanbud omfattar ett ramavtal för leverans av upp till 50 flersystemslok som kan nå upp till hastigheter runt 230 km/h. Dessutom omfattar anbudet leverans av reservdelar och ingående av ett långsiktigt kontrakt för underhåll av dessa lok i form av full service.

Fullt serviceavtalet föreskriver en grundläggande underhållsperiod på 10 år från och med leveransen av loket i fråga, varigenom den upphandlande myndigheten ensidigt har rätt (men inte är skyldig) att förlänga underhållsperioden med ytterligare 5 år till maximalt 15 år.