Skånetrafiken investerar i nya högkapacitetståg

Trafikstarten för System 3 är planerad till december 2022. Foto: Skånetrafiken/Arkivbild

Tågresandet i Skåne ökar stadigt och bara i år har resandet ökat med omkring fyra procent. Störst resande har sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn. För att möta det ökande behovet tog regionfullmäktige hösten 2017 beslut om att investera i nya högkapacitetståg med plats för minst 800 passagerare – det så kallade System 3.

Regionfullmäktiges beslut från 2017 omfattade en ekonomisk ram på 1,85 miljarder kronor. På grund av en förändrad eurokurs och indexuppräkningar uppgår avropet nu till 2,2 miljarder kronor – en förändring som ryms inom Region Skånes totala investeringsram.

Det ökande resandet har lett till fordonsbrist i Öresundstågsystemet. Och för att frigöra Öresundståg sätter Skånetrafiken idag in Pågatåg mellan t ex Hyllie och Älmhult. Pågatåg kan dock inte köra över Öresundsbron, vilket gör behovet av nya fordon akut. Utöver det gör trängseln på de skånska järnvägarna att fler platser per avgång är bästa sättet att öka kapaciteten. En resa med bil mellan Helsingborg och Malmö motsvarar cirka 250 resor med tåg sett till utsläpp av CO2. Ett fullsatt System 3 tåg tar bort 6 kilometer bilkö.

- Vi får dagligen synpunkter från de som reser på sträckan om fordonsbrist samt om fulla och slitna tåg. En investering i nya tåg är avgörande om vi ska klara av tillväxten i Öresundsregionen med hållbara fossilbränslefria resor, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör på Skånetrafiken.

Hösten 2018 tecknade Region Skåne och Danska staten avtal om den gemensamma tågtrafiken mellan länderna från år 2020 och framåt. I avtalet ingår System 3 som ett sätt att utöka arbetsmarknadsregionen genom att ge fler möjligheten att arbetspendla eller ta sig till och från Copenhagen Airport.

De nya tågen inom System 3 ska erbjuda hög komfort med t ex wifi, arbetsplatser och bra möjligheter att ta med bagage. Utöver det planerar Skånetrafiken, tillsammans med berörda kommuner, pendlarparkeringar längs med sträckan – allt för bidra till ett sömlöst resande. Trafikstarten för System 3 är planerad till december 2022. Som ett första steg ska tågen trafikera sträckan Helsingborg-Landskrona-Kävlinge-Lund-Burlöv-Malmö-Copenhagen Airport-Köpenhamn.

Det ursprungliga beslutet omfattade 12 fordon. Fordonen planerades till en början vara 125 meter långa och kopplas två och två. Genom att ändra fordonslängden från 125 till max 84 meter kan tågen underhållas i Skånes befintliga depåer. Därför avser Skånetrafiken nu att köpa 18 fordon som kan kopplas tre och tre. I januari 2020 planerar Skånetrafiken att slutföra upphandlingen som då pågått i två år. Efter det presenteras vilka tåg som kommer att trafikera sträckan. Ett maximal långt Öresundståg tar i dag cirka 600 resenärer. De nya tågen ska kunna ta minst 800 resenärer.