Rail Balticas VD avgår

Timo Riihimäki Foto: Rail Baltica

Rail Balticas, RB Rail AS VD och styrelseordförande, finländaren Timo Riihimäki tillkännagav sin avgång på grund av personliga skäl på måndagen den 28 oktober.

Riihimäki kommer att utföra sina uppgifter till och med den 19 december, sade RB Rail AS i ett pressmeddelande.

- Vi är ledsna över att Timo Riihimäki har avgått, men vi respekterar hans beslut, sade Karolis Sankovski, ordförande för RB Rail: s styrelse.

- På styrelsens vägnar vill jag tacka honom för hans hårda arbete och önskar honom allt gott i framtiden.

- Jag beklagar att jag tvingas lämna Rail Baltica på grund av personliga skäl, sa Riihimäki.

​​​​​​​- Jag upplevde Rail Baltica som ett spännande projekt att arbeta för, och jag vill tacka hela personalen hos RB Rail AS, alla intressenter, internationella partners och styrelser för deras samarbete och stöd, sade Riihimäki.

Under sin mandatperiod, som började i mars 2019, uppnådde Riihimäki betydande förbättringar med projektet genom att lansera designarbeten på 411 kilometer av Rail Balticas huvudlinje samt genom lansering av designupphandlingar för ytterligare 236 kilometer spår.

Riihimäki förbättrade också strukturen i joint venture genom att införa en programhanteringsavdelning med syftet att stärka projektets kapacitet i ett framgångsrikt genomförande i samband med design- och konstruktionsfaserna.

Upphandlingsavdelningens roll vid RB Rail AS förstärktes också inom företaget vilket garanterade en effektivare upphandlingsprocess.

RB Rail AS är ett joint venture etablerat för att fungera som den centrala samordnaren för Rail Baltica järnvägsprojekt. RB Rail-aktieägare inkluderar de estniska, lettiska och litauiska järnvägsföretagen Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas Dzelzcela linijas och UAB Rail Baltica statyba.

Rail Baltica är en dubbelspårig, elektrifierad, passagerar- och godstågslinje med europeisk spårviddstandard på 1,435 millimeter, som ska byggas från Tallinn till den litauisk-polska gränsen. Järnvägen kommer att bli 870 kilometer lång.