Estniska Operail bygger Baltikums första LNG-drivna godslokomotiv

EVR Cargo bildades som ett godsbolag till Eesti Raudtee 2009. År 2012 separerades det lagligen från Eesti Raudtee. År 2018 döptes företaget till Operail. Företaget ägs av den estniska staten. Foto: Operail

Operail, ett estlandsbaserat internationellt logistik- och transportföretag, har ingått ett samarbetsavtal med det lettiska företaget DiGas för att utveckla den första godstransporterande LNG-motorn för lokomotiv i regionen.

Tidigare har gasteknologi testats och använts i växellokomotiv. Att kunna applicera även i LNG- drivna godslokomotiv är en banbrytande händelse inom baltiska sektorn för järnvägstransporter och i järnvägssektorn i allmänhet. I genomsnitt använder ett LNG-lokomotiv 30 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid och 70 procent mindre svaveldioxid i luften.

- Vi letar ständigt efter lösningar som kan tänkas vara vänligare mot miljön. Detta första LNG-godslokomotiv är ett utmärkt exempel på hur användningen av ny teknik inte bara effektiviserar befintliga processer utan också hjälper till att bevara naturen runt om oss, säger, Operails VD, Raul Toomsalu.

- Våra kostnadsberäkningar bekräftar att transporten av ett ton gods på järnvägen under 100 kilometer förbrukar en fjärdedel av det mängd bränsle som transporterna på vägar skulle göra. Implementeringen av LNG-lok kommer att öka gapet ytterligare.

- Vi kommer att investerar 250 000 euro för att kunna starta byggandet av ett pilotlokomotiv så att vi efter testperioden ska kunna implementera samma teknik på alla våra godslokomotiv, sade Toomsalu beträffande Operails planer.

- Produktionskostnaderna för det första loket är högre, men efter det kommer tilläggskostnaden för LNG-tankar och andra system att bli betydligt lägre. Vi uppmanar även andra transport- och logistikföretag att också leta efter mer hållbara lösningar, säger Toomsalu.

Rekonstruktionsprocessen för detta American General Electric C36-lok innebär att det behövs en 17 000-liters bränsletank, som delas upp i två hälften, en för diesel och en för LNG och ett nytt system. Informationssystemen i ett LNG-lok lagrar all data om bränsleförbrukning. Denna dataanalys kommer att möjliggöra ytterligare besparingar.