Karlshamns hamn länkas till järnvägsterminalen Xi’an i Kina

Godset från Karlshamns hamn når järnvägsterminalen i Xi’an i Kina på 15 dygn. Foto: Karlshamns hamn

Efter flera turer med ett mindre antal containers via Karlshamns hamn och Mukran Port i Sassnitz, avgick det första hela blocktåget, volym motsvarande ett helt tåg till Kina, Karlshamns hamn och anlände till Mukran Port samma kväll för att gå vidare till Kina. Med rutten Karlshamn-Mukran länkas nu den svenska marknaden till "Baltic Sea Bridge", som organiserar containertåg flera gånger i veckan med sina partners till och från Kina, via en högfrekvent feederservice Mukran och Baltijsk i den ryska enklaven Kaliningrad. Alla containers som anländer Mukran från Sverige går omgående vidare till Baltijsk med 4 avgångar i vardera riktningen per vecka och Kina i ett väletablerat system.

Från/till Karlshamns hamn når man över 40 destinationer för containers och trailers med tåg och de största konsumtionsområdena nås med bil inom 2-6 timmar.

– Vi har arbetat med utredningar och test etcetera. tillsammans med Mukran Port i EU-Projektet ”South Baltic Transport Loops”, Program Interreg South Baltic, för att få till stånd förbindelsen Mukran-Karlshamn. Projektet syftar till att skapa ny tidtabellsbunden trafik eller att utveckla befintlig.

Tåget Baltijsk-Xi’an opereras av Mukran Ports partner Bejing Trans Eurasia International Logistics, TE, i Kina med systerbolaget  DBO Bahnoperator i Europa. Sträckan Kazakstan-Baltijsk opereras av UTLC, ett joint venture bestående av statliga järnvägar. TE/DBO sköter offerter, avtal och bokningar. Det är främst större speditörer som är kunder på tåget. Mukran Port chartrar själva containerfartygen mellan Mukran och Baltijsk samt sjötransporten Karlshamn-Mukran. Därmed har de kontroll över tidtabell och kostnader och kan vara flexibla vid behov. Mukran Port och Karlshamns hamn är underleverantörer i systemet men hjälper till med marknadsföringen.

Ledtiden från Karlshamns hamn till järnvägsterminalen i Xi’an i Kina, som är den gamla huvudstaden och viktig järnvägsknutpunkt, är endast cirka 15 dygn under normala förutsättningar. En ordinär transport via sjövägen från Sverige till Kina plus inlandsfrakt i Kina Sverige kan ta upp till två månader för destinationer i centrala Kina. Export från Karlshamn avgår Måndag middag och är i Mukran redan samma kväll där byte av fartyg sker som går vidare till Baltijsk i Kaliningrad, där containerna sätts på tåget mot Kina. Frakten hela vägen mellan Xi’an och Mukran går på en och samma frakthandling.