Nya lastsäkringsregler implementeras i pappersindustrin

Olyckan i på Stora Bältbron i januari 2019 påminner om vikten av lastsäkring. Foto: Tågoperatörerna

Tågoperatörerna har genom ändring av regleringsbrevet till Trafikverket fått ett fortsatt stöd till lastsäkringsarbetet som räcker till slutet av 2020. Stödet är till stor nytta både för transportsektorn och för basindustrin.

I samband med olyckan i på Stora Bältbron i januari 2019 blev vi brutalt påminda om hur viktigt det är med ett engagerat kontinuerligt trafiksäkerhets- och lastsäkringsarbete. Det ger oss en fortsatt allt säkrare järnvägsdrift och befäster järnvägen som ett utomordentligt säkert transportslag.

När pappersindustrin och Tågoperatörerna blev medvetna om de nya lastsäkringsreglerna agerade man snabbt och tog fram en handlingsplan för att säkerställa både att godset transporterades men också att det sker säkert i enlighet med reglerna. En grundläggande förutsättning för att lyckas genomföra den framtagna handlingsplanen var ett gott samarbete mellan olika pappersbruk, ScandFibre, Tågoperatörerna och UIC:s lastsäkringsgrupp. Handlingsplanen var omfattande och innehöll hela 23 krocktester samt 120 övervakade transporter.

Enligt lastsäkringsregelverket ska godsoperatörerna informera sina kunder om förändringarna i regelverket. Denna process anser ScandFibres är bristfällig och den skulle kunna förbättras. Vi tar till oss denna kritik och måste hitta ännu bättre former. Men vi konstaterar samtidigt att branschen och näringslivet går samman på detta sätt så blir det ett handlingskraftigt team som ger gott resultat. Tack till alla inblandade som fått detta att hända!