Prioriterar järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm

Foto: Tågoperatörerna

Tågoperatörerna vill se en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. I ”Tågoperatörernas politiska prioriteringar 2019” som organisationen lämnat över till det nya infrastrukturdepartementet och regeringen vill branschorganisationen att järnvägen byggs enligt det förslag som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram.

– Det är en styrka att de som bedriver tågtrafiken i Sverige så starkt ser potentialen i det förslag vi tagit fram för att få till en konkurrenskraftig förbindelse med tåg mellan huvudstäderna, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm drygt fem timmar och istället flyger 1,4 miljoner människor mellan huvudstäderna varje år. Med kapacitetsförstärkningar och ett par nya länkar är det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och bekvämare resa med tåg. Med en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna skulle tågtrafiken ta en marknadsandel på omkring 60–65 procent och generera ett mer omfattande resande i stråket än vad som idag sker på sträckan mellan Stockholm och Göteborg jämfört med dagens 10 procent.

– Vi har grävt djupare i de finansiella förutsättningarna för förbindelsen tillsammans med näringslivet och visat att stora delar av en bättre förbindelse till och med är kommersiellt lönsam att bygga, fortsätter Jonas Karlsson.

Det Business Case som Oslo-Sthlm 2.55 har tagit fram innehåller förslag för hur restiden mellan huvudstäderna kan kortas till under tre timmar, hur järnvägen kan byggas minst tio år snabbare än planerat och att det är möjligt att ha en järnväg klar under början av 2030-talet..

– Vi har jobbat nära näringslivet redan från början. Ett tjugotal stora europeiska byggbolag, tågoperatörer och aktörer inom den finansiella sektorn har engagerat sig i projektet och det är tydligt att det finns företag som är vill bidra till att förverkliga både infrastruktur och trafik, säger Jonas Karlsson.